اروپا

سمپدوریا – میلان؛ سری آ ایتالیا، یکشنبه ساعت ۲۳:۱۵

روسونری شروع چشمگیر رقابت های ۲۰۲۰/۲۱ داشته است و تا اینجای کار در ۹ بازی خود در این فصل سری A شکست ناپذیر بوده تواسته